ჩვენი მიზნები

პროდასავლური საგარეო პოლიტიკა (ევროინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია),
აქტიური დეოკუპაცია და მშვიდობა

ორნიშნა ეკონომოკური განვითარება და სიღარიბის აღმოფხვრა

1

კარგი მმართველობა და კორუფციასთან ბრძოლა

2

პასუხისმგებლიანი სოციალური პოლიტიკა

3

სამართლიანი და მოდერნიზებული მართლმსაჯულების შექმნა

4

ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზება

5

ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვა

6

მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა

7

ევროპული ხარისხის ხელმისაწვდომი განათლება

8

პროდასავლური საგარეო პოლიტიკა, აქტიური დეოკუპაცია და მშვიდობა

9

ჯანსაღი გარემო

10