ჩვენი მისია

მოქალაქეებისათვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა
მათი პოტენციალის გამოვლინებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნით

სახელმწიფო

ჩვენ ვირჩევთ სწრაფ სვლას მომავლისკენ და არა დაუსრულებელ ქექვას წარსულში

პოლიტიკა

ჩვენი მიზანია ხალხის ხელისუფლება ხალხისთვის

ეკონომიკა

ჩვენ მოვიგებთ ომს შიმშილთან